Welcome Välkommen

Welcome

We all welcome you to AncestryFootprints.com. Our legacy is a colorful tapestry woven all through time. We all add to this tapestry with all our lives, one thread at a time, and in that, there is a common thread that connects us all to the very first stitch in this colorful tapestry.

That thread is our bond to years gone by, interwoven with other threads in the tapestry, connecting to people who lived their lives before us, unknowing of the future generations that would follow them, as we, who will be someone’s ancestor in the future, now know only the past and the present, and our own immediate descendants.

With the passing of time, will we be part of the weeds of indifference in a forgotten cemetery, where our names are chiseled out on a tombstone, faded and worn, leaning over a forgotten grave? Surely our hope is to be remembered by those we leave behind, each of us then a thread interwoven with each other, connected forever in a colorful lineage started so many years ago. 

Leave something behind of yourself. Tell a story. Pass down a precious keepsake, with its own story, to a family member. We all want to be remembered, by the lives we live, by the things we accomplish, and by who we are in life.

So open up the pages of the past; add of yourself to the pages of the present, and, in that way, you will be remembered in the pages of the future. 

Välkommen

Vi önskar er alla välkomna till AncestryFootprints.com. Vårt arv är en färgstark gobeläng vävd genom tiderna. Vi tillägger till denna gobeläng med våra liv, en tråd i taget, och i denna finns det en gemensam tråd som förbinder oss alla till den första sömmen i denna färgstarka gobeläng.

Tråden är vårt band till gångna år sammanvävda med andra trådar i den väv anslutna till människor som levt sina liv tidigare än vi, ovetande om de kommande generationer som skulle följa dem, liksom oss, som kommer att vara någons förfader i framtiden, nu vet endast om forntid och nutid, och våra egna närmaste  efterkommande.

Vad kommer vår familje linje att vara 100 år från nu, 200 år från nu, 500 år från nu? Vem blir det som ser tillbaka 500 år från nu och undrar vem vi alla var och hur våra liv var? Kommer någon 500 år från nu säga namnet Kaj Granholm, han var min gammelfarfars etc. morfar och jag läste några av hans skrifter? Ingen av oss tycker om att tänka att vi en dag kommer att glömmas bort av tidens gång. Visst kommer vi att blekna i minnet hos våra framtida generationer i tid, men om vi lämnar något bakom, lämnar vi också en del av oss själva, och på så sätt kommer vi att bli ihågkomna.

Kommer vi vara en del av ogräs av likgiltighet i en bortglömd kyrkogård, där våra namn mejslade ut på en vittrande gravsten bleknad och sliten med tidens gång, lutad över en bortglömd grav där våra ben vila i evigheten, eller kommer vi att bli ihågkomna av dem som fortsätter att lägga till denna gobeläng, var och en av oss en tråd sammanvävda med varandra, kopplade för evigt i släktled som började för många år sedan?

Lämna något bakom av dig själv. Berätta en historia. Passera ner en dyrbar minnessak,med sin egen historia, till en familjemedlem. Vi vill alla bli ihågkomma, och i AncestryFootprints.com, ditt forum, uppmanar vi er, som är en del av denna släktlinje, att kontakta oss och lämna dina egna spår bakom. Vi hjälper dig att lägga till din egen tråd till dena färgstarka tapeten som kan omskapas dagligen, genom det liv vi lever, genom det vi åstadkomma, och av vem vi är i livet. AncestryFootprints.com är ett fönster till det förflutna, ett forum för närvarande, och en dörr till framtiden.

Så öppna upp sidorna av det förflutna; lägg dig själv till sidorna av nutiden, och på det sättet, kommer du att bli ihågkommen på sidorna i framtiden.

  •     Lars Erik Granholm ~ Genealogist
  •     Kaj Håkan Granholm ~ Genealogist
  •     John William Granholm ~ Website Administrator
  •     Judy Granholm ~ Editor